Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam

Tarihçi Yurdakul, konferans için Neşet Yalçın' a geliyor

Darıca Neşet Yalçın Anadolu Lisesi Yiönetimi, ''Söyleşiler '' konulu konferansın 2. 'sinde konuşmacı olarak Prof. Dr. İlhami Yurdakul'u konuk ediyor

Tarihçi Yurdakul, konferans için Neşet Yalçın' a geliyor
25 Ekim 2019 - 13:28

28. 10. 2019 tarihinde saat 09.30'da Darıca Neşet Yalçın Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda başlayacak olan söyleşide İlkokul öğrenimini Darıca'da, Liseyi ise Gebze'de bitiren Tarihçi yazar Prof. Dr. İlhami Yurdakul, ''Tarih nedir, ne işe yarar'' konulu konferans verecek

 

Prof. Dr. İlhami Yurdakul kimdir ?

21 Haziran 1968 yılında Erzurum’un İspir ilçesi Karakaya köyünde doğdu. İlköğretimini Darıca'da liseyi ise Gebze'de tamamladıktan sonra Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arşivcilik Bölümü’ne girerek 1993 yılında mezun oldu. Aynı yıl Tarih Bölümü Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı’nda yüksek lisansa başlayarak, 1996 yılında Osmanlı Devleti’nde Şer’i Temyiz Kurumları; Fetvahane-i âlî, Meclis-i Tedkikat-ı Şer’iyye ve Mahkeme-i Temyiz-i Şer’iyye Dairesi adlı tezini tamamladı. 1994-1996 yıllarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür İşleri Dairesi İstanbul Araştırmaları Merkezi’nde arşiv belgeleri transkripsiyon, tashih ve redaksiyon uzmanı olarak çalıştı. Bu yılın sonunda, Harran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’nde araştırma Görevlisi oldu. 1997 yılında Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı’nda doktoraya başladı. “Osmanlı İlmiye Merkez Teşkilâtı’nın (Bâb-ı Meşihat) Yenileşme Süreci (1826-1878)” adlı doktora tezini 2004’te tamamladı. İlmiye teşkilâtı, hilâfetin dinî-siyasî nüfuzu, İstanbul suları ve benzeri konular üzerine çalışmalarını sürdürmektedir.