Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam

Yıldızlı, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyeliğine seçildi

Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı, TBMM Genel Kurulunun 05.06.2024 tarihli 91’inci birleşiminde yapılan seçim sonrasında CHP Grubu adına İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyeliğine seçildi.

Yıldızlı, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyeliğine seçildi
11 Haziran 2024 - 19:03
Yıldızlı, aynı zamanda Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Ekonomik İş Birliği Komisyonu üyesi olarak da yurt dışı komisyonundaki görevine devam edecektir.
 
"TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü uyarınca faaliyet gösteren ihtisas komisyonudur. İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, 5 Aralık 1990 tarihinde dünyada ve Türkiye'de insan haklarına saygı ve bu konudaki gelişmeleri izlemek suretiyle uygulamaların bu gelişmelere uyumunu sağlamak ve başvuruları incelemek üzere kurulmuştur.
Komisyonunun kuruluş, görev, yetki, çalışma usul ve esaslarını düzenleyen 3686 sayılı Komisyon Kanunu 5 Aralık 1990 tarihinde kabul edilmiştir.
3686 sayılı Komisyon Kanunu'nun 4. maddesine göre Komisyon'un görevleri şunlardır:
·Uluslararası alanda genel kabul gören insan hakları konusundaki gelişmeleri izlemek.
·Türkiye'nin insan hakları alanında taraf olduğu uluslararası anlaşmalarla T.C. Anayasası ve diğer milli mevzuat ve uygulamalar arasında uyum sağlamak amacıyla yapılması gereken değişiklikleri tespit etmek ve bu amaçla yasal düzenlemeler önermek.
·Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığınca havale edilen kanun tasarı ve teklifleriyle, kanun hükmünde kararnameleri görüşmek, Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyonlarının gündemindeki konular hakkında, istem üzerine görüş ve öneri bildirmek,
·Türkiye'nin insan hakları uygulamalarının, taraf olduğu uluslararası anlaşmalara, anayasa ve kanunlara uygunluğunu incelemek ve bu amaçla, araştırmalar yapmak, bu konularda iyileştirmeler, çözümler önermek.
·İnsan haklarının ihlale uğradığına dair iddialar ile ilgili başvuruları incelemek ve gerekli gördüğü hallerde ilgili mercilere iletmek.
·Gerektiğinde dış ülkelerdeki insan hakları ihlallerini incelemek ve bu ihlalleri o ülke parlamenterlerinin dikkatlerine doğrudan veya mevcut parlamenter forumlar aracılığıyla sunmak.
·Her yıl yapılan çalışmaları, elde edilen sonuçları, yurt içi ve dışında insan haklarına saygı ve uygulamaları kapsayan bir rapor hazırlamak."

 

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum