Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
MURAT KAYA

MURAT KAYA


DÜNDEN YARINA GELECEK YAŞAM -6

12 Mart 2024 - 12:01

İnsanlık , başlangıcından günümüzde toplumların temelinde insanların ile;şim için
çabaladı... Tarım toplumunda haberleşme sistemi "zenginler,soylular, nüfuzlu insanlar"
yararlanırdı.Toplumun büyük çoğunluğunun bu sistemden yararlanma imkanı yoktu.
Haberleşme,sistemdeki elit sınıEn silahıydı. Tarım toplumu ilk evreleri özellikle haberleşmek
için insanlar "aile-köy" sınırı içinde biraraya gelirdi. Endüstri toplumunda dahi geri kalmış
ülkeler statüsü diye adlandırılan ülkelerde ki hem tarım hem de endüstri toplumu ilişkileri
içindeki ülkelerde aile birliği öne çıkar.Endustriyel ilişkilerin ileri aşamasında ile;şim; dijital
plaLormda daha da yaygın hal aldı. Böylece tarim toplumundaki haberleşmenin tekelleşmesi de yıkılmış oldu.Teknoloji ve seri üre;m ile kitlesel haberleşme yaygın hal aldı.İlkel ve Tarım toplumunda bilgi aktarımı basiN.Endüstri toplumu ile posta hizmetleri geliş;.1955 yılı sonrasında endüstri uygarlığının ötesine geçen "yeni uygarlık" sürecinde ile;şim çok yönlü araçlarla zirveye vardı.Haberleşme yükü artarken 19.yy sadece yazı yoluyla değil arRk telefon ve telgraf bu işlevi üstlendi. Gazeteler,dergiler,günlük hayaRn bir parçasıdır.
Gazeteden,radyoya, TV'den,sinemaya kadar kitlesel haberleşme araçları fabrikasyon
prensipler üzerine dayandırılmışRr.Geniş ve güçlü bir dağıRm-ile;şim ağı olmasaydı,endüstri uygarlığının şekillenmesi gelişmesi yeterince güvenli şekilde çalışması mümkün olamazdı.Endüstri toplumlarında enformasyon bilgi ve veri yayma ağı yaraRldı.
Teknosfer,zenginliği üre;r-dağıRr.Enfosfer ise sistemin çalışmasını sağlayıp,bilginin üre;lip
dağıRlmasını sağlar. Hepsi bir araya geldiğinde endüstri toplum uygarlığındabir toplumunda
mimari temelini oluşturur. Endüstri uygarlığında, herkes için barış,uyum,iş zenginlik eşitliği
veya ErsaR geçmiş dönemin yaşanan sorunların çözümü olacağına inanılırdı...Bugün için ise endüstri uygarlığı "baskıcı-ekolojik açıdan zarar verici ,savaş , eşitsizlik,işgalci hal aldı. Endüstriuygarlığının yaşamı parçalayan iki kısmı ÜRETİM ve TÜKETİM alanıdır.Tarım toplumlarındahalkın büyük kısmı topluluklar halinde köylülerden oluşurdu.Üretenler,  tüke;rken artan üre;mi PAZARLAMA yolu yoktu.Ticaret yapılan ürün miktarı çok azdı. Tarım toplumunda pazara bağlı yaşayan nüfus azdı.Kendi yağıyla kavrulan toplumlar endüstri devrimi ile değişime uğradı. Yiyecek,ürün,hizmetler saRşa ve takasa açık hale geldi.Üre;ci sadece kendiih;yacı için değil herkesin ih;yacına alan oluştu.
Endüstri devrimi üre;ci ve tüke;ciyi ayırdı...Tarım toplumu BİRLİK RUHUNU, endüstri
toplumu BİREYSELLİK RUHUNU başlab.Ekonomi,arRk pazara uydurulmak zorunluydu. Yani kazanç ekonomisi... Üre;m,;caret amacı güder oldu.Böylece insanlar PARA SİSTEMİNE çekildi. Parasal kaygılar yükselirken,pazar hacmiyle ölçülen ekonomik gelişimi en öncelikli hedef oldu. Pazarın yaygınlaşması yaşam standartları değiş;.Üre;ciler,daha fazla kazanç isterken, tüke;ciler, daha ucuz saRn alış peşindeydi. Sınıfsal farklılıklar derinleşip, sınıf mücadelesi siyasal mücadelenin de temelini oluşturdu.Tüke;m çılgınlığı arRyor,zamlar yüksek fiyatlar yeni tarRşmalar isyanlar oluşturdu.Giderek toplumsal yapıda "insanlar arasında NAKİT PARA /KİŞİSEL ÇIKAR ilişkisinden başka bir şey bırakmadı."diyen Marks'ın Komünist Manifestosu gerçekleş;. Özel ilişkiler,aile bağları, sevgi,dostluk,komşuluk ilişkileri ve yerel halk arasında dayanışma, bu ;cari çıkarlar yüzünden tamamen bozuk ve yozlaşmış hale geldi...

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum