Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam

Kocaeli Üniversitesi çok sayıda personel alacak!

Kocaeli Üniversitesi çok sayıda personel alımı yapacak. Adayların 15 gün içinde başvuru yapması isteniyor.

Kocaeli Üniversitesi çok sayıda personel alacak!
20 Kasım 2023 - 08:42
Kocaeli Üniversitesi personel alımı yapacak. Üniversiteden verilen ilana göre, güvenlik görevlisi, hemşire, sağlık teknikeri, büro personeli, destek personeli, ve tekniker gibi 55 personel alımı yapılacak. Buna göre, 38 hemşire, 3 sağlık teknikeri, 4 güvenlik görevlisi, 3 büro personeli, 4 tekniker, 3 destek personeli alınacak.

Adayların 15 gün içinde https://basvuru4b.kocaeli.edu.tr adresinden başvurmalarını isteniyor.


ARANILAN GENEL KOŞULLAR
A-Başvuru yapacak adaylarda, öğrenimle ilgili koşullar ile 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu'nun 48'ınci maddesindeki aşağıda belirtilen Genel Şartlar aranır.
1- Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,
2- Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına
çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa bile, bir
cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak.
3- Son başvuru tarihi itibariyle en az (18) yaşını tamamlamış olmak.
4- Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak.
5- 657 sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevine devamlı
yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile engelli bulunmamak.
6- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
7- Kamu görevinden herhangi bir nedenden dolayı ihraç edilenlerin başvuruları
alınmayacaktır.
B-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak
istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca
sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile
belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir
yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.
C-Daha önceden kurumumuzda çalışırken kurumumuzca iş akdi fesih edilenlerle, kendi
isteği ile görevinden istifa edenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir.
D-2022 KPSS (B) grubu sınavlardan lisans mezunları için KPSSP3, önlisans mezunları için
KPSSP93, lise mezunları için KPSSP94 puanı esas alınacaktır. İlgili puan türlerinden en az
(60,00000) puan almış olmaları gerekmektedir.
E-KPSS puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanıp göreve başlatılacak olanlar, istihdam
edilecekleri birimlerde aynı sınıftaki diğer personelin tabi olduğu çalışma saat ve usulüne tabi
olarak çalışacaklardır.
F- Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar veya eksik evrak verdiği
sonradan tespit edilenler ile istenen belgeleri ibraz edemeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacak,
sözleşmesi yapılmış olsa dahi iptal edilecek, hakkında yasal işlem yapılacaktır.
Online Başvuruda Sisteme Eklenmesi Gereken Belgeler
1- 1 adet fotoğraf
2- Başvuru formu
3- 2022 KPSS sonuç belgesi (KPSS Puanı virgülden sonrası da dâhil tam olarak
yazılmalıdır.
Örn:70,98765) İlgili puan türlerinden en az (60,00000) puan almış olmaları gerekmektedir.
4- Nüfus cüzdan fotokopisi, kimlik kartı veya e-Devletten alınan barkodlu nüfus kayıt
örneği.
5- Diplomanın önlü arkalı fotokopisi veya e-Devletten alınan karekodlu mezuniyet belgesi.
6- Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge.(e-Devletten son bir ay içinde alınan
karekodlu belgeler kabul edilir)
7- Adli sicil kaydı örneği (e-Devletten son bir ay içinde alınan karekodlu belgeler kabul
edilir, kurum türünün “RESMİ” belgenin neden verileceği “DEVLET MEMURİYETİ” seçilerek
alınması gerekmektedir.) (e-Devletten son bir ay içinde alınan karekodlu belgeler kabul edilir)
8- Baş

 

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum